Volejte: +420 384 362 449
+420 734 153 889

info@tcmbohemia.cz
+420 734 153 889
+420 384 362 449

TCM Bohemia
Svět TCM - články

San Bao - Tři poklady

Advent je kouzelný čas. Proto se i my vydáme do bájných krajin dávných mystérií. Vesmír ukrývá mnohé tajuplné krajiny. Některé však taoističtí mudrcové považovali za velmi významné, neboť silně ovlivňovaly samotné lidstvo.

V případě čínské metafyziky hovoříme o třech silách universa – San Cai. Oněmi určujícími silami života na naší planetě jsou: Nebe Člověk (Lidstvo) – Země (Tian – Ren – Di). A protože člověk je odrazem velkého makrosvěta, najdeme také tři síly – nazývané poklady – přímo v našem organismu. Tyto tři poklady – San Bao zrcadlí dění ve vesmíru – podle pravidla „jako nahoře, tak i dole". Jsou jimi: Duch – Qi – Esence (Shen – Qi – Jing). Pojďme naše poklady poznat blíže.

Duch Shen je oživující princip našeho těla. Jelikož žijeme v duálním světě, i on má dva aspekty: yangový - Yuan Shen a yinový - Zhi Shen. Yuan Shen je vrozená – nebeská energie – božský princip v nás. Život sám, jež nikdy neumírá. Zhi Shen je souhrn všech smyslových vjemů, získané zkušenosti a moudrost skrze prožívané emoce.

Při zrození Shen sídlí v Srdci. Časem, jak človíček roste a zraje, dojde k nevyhnutelnému střetu mezi těmito dvěma aspekty – nebeským a pozemským. Yuan Shenovou podstatou je harmonie, nikoliv boj, proto se odebere do nejstarší části mozku, kde vyčká, dokud se na něj člověk nerozpomene a vnitřní proměnou jej opětovně nespojí s Zhi Shenem. Tímto procesem se v člověku manifestuje sám Bůh.

Energie Qi je primární substance vesmíru – bytí jako takové ve všech svých podobách. Na počátku bylo …

“Tao – nevydělená všeobjímající prázdnota;
v ní se rodí prvotní podoba bytí – prvopočáteční jednolitá a beztvará prasubstance Qi;
Qi v sobě obsahuje dva praprvky, anebo lépe řečeno dvě své opačně pólované složky – Yin-Yang;
Vzájemnou součinností Yin-Yangu se rodí všechno ostatní."

V rámci TCM se Qi řadí mezi vitální substance, které svou přítomností udržují naše tělo v chodu a svou kvalitou ovlivňují stav zdraví či nemoci. Sama Qi se opět skládá z více druhů a ty ještě z dalších aspektů. Qi zastává v těle šest funkcí:

  1. svou hybnou silou umožňuje všechny životní pochody,
  2. coby zdroj tepla reguluje termodynamiku těla,
  3. chrání tělo před vniknutím patogenů a aktivně vypuzuje škodliviny z těla,
  4. zadržuje to správné v těle a udržuje Krev v drahách a orgány na svých místech,
  5. díky ní probíhá látková proměna, tedy metabolismus,
  6. její vyživovací aspekt dodává každé části těla to potřebné nejen k jeho chodu, ale i regeneraci.

Třetím pokladem je esence Jing, která sídlí v Ledvinách. Opět je složena ze dvou částí – přednebeské esence, kterou získáváme v okamžiku početí od našich rodičů a jejich předků, a ponebeské esence, kterou si doplňujeme v průběhu života dobrou stravou a řádnou životosprávou.

Esence Jing má pro lidský život stěžejní význam. Kvalita a síla ledvinové esence určuje růst organismu – nejen jeho zrod, ale i další vývoj, zdravotní stav či délku a také kvalitu dožití.

Esence Jing tvoří základ pro rozmnožování. Miminko se narodí pouze s prenatální esencí. Z ní je nastartován jeho růst a samo si pomalu začíná tvořit postnatální esenci, kterou získává z potravy. Všechny přebytky, které tělo nespotřebuje na svůj chod a vývoj v prvních letech života, se ukládají. Až jich je dostatek, esence Ledvin je připravena na rozmnožování. Proto pohlavní dozrávání nastává až ve věku kolem 15 let, kdy je největší růst dokončen. Pak tělo může vydat své přebytky na plodnost a může vzniknout nový život spojením esence muže a ženy.

Pokud bychom to chtěli shrnout, můžeme říci, že vitální energie Qi je základem naší hmotné existence. Duch Shen je oživujícím principem veškerého, i lidského, bytí – jemně hmotnější podstata životadárné Qi. A pokud se Qi ještě více „zhmotní“, utvoří se Esence Jing. Tyto tři poklady jsou spolu vzájemně provázány.

Esence Jing svou nejhmotnější podstatou vytváří palivo pro fungování organismu. Kvalita esence má vliv na kvalitu Qi a ta ovlivňuje i ducha Shen. A obráceně – kvalita našeho ducha Shen působní na tok Qi a to má vliv i na esenci. Ne nadarmo se říká „ve zdravém těle zdravý duch".

Tři poklady proto mají velký význam v taoistické praxi. Kultivací těchto třech pokladů může dojít k osvícení. Je třeba začít budováním těla, následně se může zdokonalovat Qi. A když jsou položeny pevné kameny, je připravena cesta pro přeměnu samotného ducha. A to už jsme zase na počátku našeho příběhu :-)

Je adventní čas – čas Příchodu Spasitele. Nečekejme, až přijde někdo cizí, kdo nás zachrání, ale dovolme si prožít přerod nás samých. Pak budeme žít dobré a radostiplné životy naplněné zázraky každodennosti, v nichž Bůh je vždy přítomen.

 

Zdroj citace: ANDO, Vladimír. Klasická čínská medicína: základy teorie. 9. české vydání. Hradec Králové: Svítání plus, 2014-. ISBN 9788086601274. s. 73.

 

 

Péče o zdraví dětí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis.

Zobrazit více

Pět prvků definuje člověka

Pokud by šlo, sem bych vložila vždy nejčerstvější přírustek v altánu . Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

Rosolovka řasotvará - recept

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis.

Zobrazit více

Vše o Světě TCM

TCM pojmy

základní pojmosloví tradiční čínské medicíny

Zjistit více

Herbář

představení nejčastějších čínských bylin v individuálních směsích

Zjistit více

Články

na různorodá témata TCM s inspirací pro Váš vlastní život

Zjistit více

Recepty

Uvařte si pokrm, který Vás posílí na těle i na duchu.

Zjistit více

Video

z našeho zákulisí i praktické návody pro osobní použití

Zjistit více
Na začátek